Prismopora Hall, 1883

Type species: Prismopora triquetra Hall, 1883

This genus includes the species:

 1. Prismopora alpenensis
 2. McNair, 1937 Middle Devonian Givetian USA Michigan WoRMS 1407058
 3. Prismopora? attenuata
  (? Glyptopora)
 4. Crockford, 1957 Permian Cisuralian Artinskian Australia WA WoRMS 1407059
 5. Prismopora concava
 6. Mather, 1915 Carboniferous Pennsylvanian Bashkirian USA Arkansas WoRMS 472295
 7. Prismopora corrugata
 8. Liu, 1980 Permian Cisuralian China WoRMS 1407060
 9. Prismopora deformis
 10. Sakagami, 1961 Permian Guadalupian Japan WoRMS 1407061
 11. Prismopora delicata
 12. Liu, 1976 Carboniferous Pennsylvanian China WoRMS 1407062
 13. Prismopora digitata
  (? Glyptopora)
 14. Crockford, 1957 Permian Cisuralian Artinskian Australia WA WoRMS 1407063
 15. Prismopora dilatata
 16. Hall, 1881 Middle Devonian Givetian USA New York WoRMS 1407064
 17. Prismopora elenae
 18. Kiseleva, 1986 Permian Guadalupian Russia Primorye WoRMS 1407065
 19. Prismopora holtedahli
 20. Nakrem, Nilsson & Simonsen, 1991 Late Carboniferous Moscovian Russia WoRMS 1407066
 21. Prismopora inornata
 22. McNair, 1940 Early Devonian Emsian Colombia WoRMS 1407067
 23. Prismopora kuzuensis
 24. Sakagami, 1961 Permian Guadalupian Japan WoRMS 1407068
 25. Prismopora lanceolata
 26. Liu, 1980 Permian Cisuralian China WoRMS 1407069
 27. Prismopora lata
 28. Hall & Simpson, 1887 Middle Devonian Givetian USA New York WoRMS 1407070
 29. Prismopora lobata
 30. Warthin, 1930 Carboniferous Pennsylvanian Bashkirian USA Oklahoma WoRMS 1407071
 31. Prismopora minima
 32. Ulrich, 1890 Carboniferous Mississippian USA Illinois WoRMS 1407072
 33. Prismopora nipponica
 34. Sakagami, 1962 Carboniferous Pennsylvanian Bashkirian Japan WoRMS 1407073
 35. Prismopora paucirama
 36. Hall, 1881 Early Devonian Emsian USA New York WoRMS 1407074
 37. Prismopora pyramidalis
 38. Liu, 1980 Permian Cisuralian China WoRMS 1407075
 39. Prismopora serrata
 40. (Meek, 1875) Carboniferous Pennsylvanian Bashkirian USA Ohio WoRMS 472293
 41. Prismopora serrulata
 42. Ulrich, 1890 Carboniferous Mississippian Visean-Serpukhovian USA Kentucky WoRMS 1407076
 43. Prismopora sparsipora
 44. (Hall, 1881) Middle Devonian Eifelian USA Indiana WoRMS 1413150
 45. Prismopora triangulata
 46. (White, 1878) Carboniferous Pennsylvanian Moscovian USA Illinois WoRMS 472294
 47. Prismopora triangulata
  (Homonym)
 48. Kiseleva, 1973 Permian Guadalupian Russia Primorye WoRMS 1407077
 49. Prismopora tridens
 50. Liu, 1976 Permian Cisuralian China WoRMS 1407078
 51. Prismopora triquetra
 52. Hall, 1881 Middle Devonian Eifelian USA Indiana WoRMS 1407079
 53. Prismopora? triradiata
  (? Glyptopora)
 54. Crockford, 1957 Permian Cisuralian Artinskian Australia WA WoRMS 1407080
[Prismopora digitata]
Prismopora digitata

Prismopora triquetra at Paleontology and Geology of Missouri.


Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 21/01/2014
Modified on 17/6/2020 (Added WoRMS links)
This URL is http://bryozoa.net/cystoporida/hexagonellidae/prismopora.html