Moyerella Nekhoroshev, 1956

Type species: Moyerella stellata Nekhoroshev, 1956

This genus includes the species:

 1. Moyerella consona
 2. Goryunova, 1985 L. Silurian Estonia WoRMS 1405599
 3. Moyerella delicata
 4. Kopaevich, 1975 L. Silurian Estonia WoRMS 1405600
 5. Moyerella francisca
 6. (Bassler, 1911) Ordovician Sandbian-Katian Estonia WoRMS 1412279
 7. Moyerella isfaraensis
 8. Nekhorosheva, 1988 U. Silurian Tazhikistan WoRMS 1405601
 9. Moyerella magna
 10. Kopaevich, 1975 L. Silurian Estonia WoRMS 1405602
 11. Moyerella obscura
 12. (Astrova, 1965) Silurian Llandovery Russia WoRMS 1412280
 13. Moyerella parva
 14. Ernst, Brett & Wilson, 2019 Silurian Llandovery Aeronian USA New York WoRMS 1405603
 15. Moyerella robusta
 16. Kopaevich, 1975 L. Silurian Estonia WoRMS 1405604
 17. Moyerella stellata
 18. Nekhoroshev, 1956 Silurian Russia WoRMS 1405605
 19. Moyerella tjanshanica
 20. Nekhorosheva, 1988 U. Silurian Tazhikistan WoRMS 1405606

Moyerella at Fossilworks.org.


Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 18th December 2012
Modified on 12/2/2019 (Added M. parva)
Modified on 11/6/2020 (Added WoRMS links)
This URL is http:// bryozoa.net/cryptostomida/nematotrypidae/moyerella.html