Chevron Gordon, 1989

Type species: Chevron prestoni Gordon, 1989

This genus includes the species:

  1. Chevron prestoni
  2. Gordon, 1989 Recent New Zealand WoRMS 472426
  3. Chevron winifredae
  4. Gordon, 1989 Recent New Zealand WoRMS 472427
Chevron prestoni
Chevron prestoni


Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 26th December 2001
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/phidoloporidae/chevron.html