Cellariidae Fleming, 1828

This family includes the genera
 1. Acerinucleus
 2. Atelestozoum
 3. Cellaria
 4. Cellariaeforma
 5. Cryptostomaria
 6. Dimorphocellaria
 7. Dubiocellaria
 8. Erinella
 9. Escharicellaria
 10. Euginoma
 11. Formosocellaria
 12. Hemistylus
 13. Melicerita (Henrimilnella)
 14. Larvapora: Placed in Family Aspidostomatidae for the present
 15. Melicerita
 16. Melychocella: Now placed in Aspidostomatidae
 17. Mesostomaria
 18. Neocellariaeforma - see Cellaria
 19. Paracellaria
 20. Pseudocellaria - see Melicerita
 21. Punctocellaria: Now in Family Calloporidae
 22. Smitticellaria
 23. Steginocellaria
 24. Stomhypselosaria
 25. Swanomia
 26. Syringotrema
[Acerinucleus incudiferus] [Cellaria australis] [Cellaria contigua] [Cellaria contigua corioensis]
Acerinucleus incudiferus Cellaria australis Cellaria contigua Cellaria contigua corioensis
[Cellaria dennanti] [Cellaria depressa] [Cellaria harmelini] [Cellaria pilosa]
Cellaria dennanti Cellaria depressa Cellaria harmelini Cellaria pilosa
[Cellaria punctata] [Cellaria rigida] [Cellaria squamosa] [Small Cellaria tenuirostris]
Cellaria punctata Cellaria rigida Cellaria squamosa Cellaria tenuirostris
Dimorphocellaria goldfussi Euginoma conica Euginoma vermiformis [Melicerita acutimarginata]
Dimorphocellaria goldfussi Euginoma conica Euginoma vermiformis Melicerita acutimarginata
[Melicerita angustiloba] [Melicerita charlesworthii]
Melicerita angustiloba Melicerita charlesworthii
(thanks to Dennis Gordon, NIWA)

Cellaria fistulosa at Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland.
Cellaria sinuosa at Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland.

Cellaria bassleri and Cellaria at NMITA


Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List
Edited by Phil Bock
Modified on 23rd May 2008
Modified on 12/3/2018
Modified on 6/12/2019
Modified on 22/5/2020
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/cellariidae/index.html