Neohemitrypa Schastlitseva, 2001 in Morozova

Type species: Neohemitrypa variofenestrata Schastlitseva, 2001

This genus includes the species:

  1. Neohemitrypa karagandensis
  2. (Nekhoroshev, 1953) Carboniferous Mississippian Tournaisian Kazakhstan
  3. Neohemitrypa nativa
  4. (Yaroshinskaya, 1968) Devonian Emsian Russia
  5. Neohemitrypa polytuberculata
  6. (Orlovski, 1961) Devonian Lochkovian-Eifelian Russia
  7. Neohemitrypa triangularis
  8. (Nekhoroshev, 1960) Devonian Russia
  9. Neohemitrypa variofenestrata
  10. Schastlitseva, 2001 Devonian Czech Rep.
 

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 29/10/2015
This URL is http://bryozoa.net/fenestrida/fenestellidae/neohemitrypa.html