Pamirella Goryunova, 1975

Type species: Pamirella nitida Goryunova, 1975

This genus includes the species:

 1. Pamirella andesensis
 2. Sakagami, 1998 Carboniferous Peru WoRMS 1406168
 3. Pamirella asperula
 4. (Ulrich, 1890) Carboniferous Visean USA Illinois WoRMS 1412680
 5. Pamirella indubia
 6. Gorjunova & Morozova, 1979 Permian Guadalupian Mongolia WoRMS 1406169
 7. Pamirella irregularis
 8. Xia, 1986 Permian Artinskian China WoRMS 1406170
 9. Pamirella minor
 10. (Ulrich, 1890) Carboniferous Visean-Namurian USA Kentucky WoRMS 1412681
 11. Pamirella nepalensis
 12. Sakagami & Sakai, 1991 Permian Artinskian India WoRMS 1406171
 13. Pamirella nicklesi
 14. (Ulrich, 1890) Carboniferous USA Illinois WoRMS 1412682
 15. Pamirella nitida
 16. Goryunova, 1975 Permian Tajikistan (?) WoRMS 1406172
 17. Pamirella oculus
 18. Gilmour & Snyder, 2000 Permian USA Washington WoRMS 1406173
 

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 5th June 2007
Modified on 13/6/2020 (Added WoRMS links)
This URL is http:// bryozoa.net/cryptostomida/rhabdomesidae/pamirella.html