Nikiforovastylus Tolokonnikova, Ernst, Poty & Mottequin, 2015

Type species: Nikiforovastylus ourthensis Tolokonnikova, Ernst, Poty & Mottequin, 2015

This genus includes the species:

Nikiforovastylus ourthensis Tolokonnikova, Ernst, Poty & Mottequin, 2015 Late Devonian Famennian Belgium
 

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 23/04/2015
This URL is http://bryozoa.net/cryptostomida/nikiforovellidae/nikiforovastylus.html