Saevitella Bobies, 1956

Type species: Saevitella inermis Bobies, 1956

This genus includes the species:

  1. Saevitella brevis
  2. Moissette, 1988 Neogene Miocene Messinian Algeria  
  3. Saevitella inermis
  4. Bobies, 1956 Miocene Austria  
  5. Saevitella peristomata
  6. (Waters, 1899) Recent Atlantic Madeira WoRMS 596739
  7. Saevitella renemai
  8. Di Martino & Taylor, 2015 Neogene Miocene Burdigalian Indonesia Kalimantan  
[Saevitella inermis]
Saevitella inermis
(thanks to Dennis Gordon and NIWA).

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 25/09/2015
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/hippopodinidae/saevitella.html