Cellariidae Fleming, 1828

This family includes the genera
 1. Acerinucleus
 2. Atelestozoum
 3. Cellaria
 4. Cellariaeforma - see Cellaria
 5. Cryptostomaria
 6. Dimorphocellaria
 7. Dubiocellaria
 8. Erinella
 9. Escharicellaria
 10. Euginoma
 11. Formosocellaria
 12. Hemistylus
 13. Melicerita (Henrimilnella)
 14. Larvapora (Placed in Family Aspidostomatidae for the present)
 15. Melicerita
 16. Melychocella
 17. Mesostomaria
 18. Neocellariaeforma - see Cellaria
 19. Paracellaria
 20. Pseudocellaria - see Melicerita
 21. Punctocellaria. (Now in Family Calloporidae)
 22. Smitticellaria
 23. Steginocellaria
 24. Stomhypselosaria
 25. Swanomia
 26. Syringotrema
[Acerinucleus incudiferus] [Cellaria australis] [Cellaria contigua] [Cellaria contigua corioensis]
Acerinucleus incudiferus Cellaria australis Cellaria contigua Cellaria contigua corioensis
[Cellaria depressa] [Cellaria dennanti] [Cellaria harmelini] [Cellaria pilosa]
Cellaria depressa Cellaria dennanti Cellaria harmelini Cellaria pilosa
[Cellaria punctata] [Cellaria rigida] [Cellaria squamosa] [Small Cellaria tenuirostris]
Cellaria punctata Cellaria rigida Cellaria squamosa Cellaria tenuirostris
Dimorphocellaria goldfussi [Melicerita acutimarginata] [Melicerita angustiloba] [Melicerita charlesworthii]
Dimorphocellaria goldfussi Melicerita acutimarginata Melicerita angustiloba Melicerita charlesworthii
(thanks to Dennis Gordon, NIWA)

Cellaria fistulosa at Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland.
Cellaria sinuosa at Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland.

Cellaria bassleri and Cellaria at NMITA


Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List
Edited by Phil Bock
Modified on 23rd May 2008
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/cellariidae/index.html